آموزش رایگان در صندوق پستی شما !


     


دوره های آموزشی درسنامه:

Pages

نشریه علمی تخصصی اکتیو:
مزیت درسنامه بر دیگر سیستمهای آموزشی از راه دور در روش ارتباط با کارآموزان است. در روشهای متداول آموزشی در دنیا، کاربران برای مشاهده و شرکت در آزمون باید به وبسایت خاصی مراجعه کنند، اما در درسنامه تمامی...

بیش از چهار سال از فعالیت درسنامه گذشته و در این مدت هر از چند گاهی سعی کردیم ویدیوهای آموزشی مختلفی  درست کنیم که در بیشتر موارد آنچه که در ذهن داشتیم عملی نشد و برای مدتی ساخت این ویدیو‌ها را متوقف کردیم. اما با توجه به...
(ادامه مطلب...)

آموزش چگونگی ثبت نام در دوره‌های درسنامه | دانلود ویدیو